Copyright

© 2007, Iwishtherewas B.V.

De website Iwishtherewas.com en zijn inhoud zijn eigendom van Iwishtherewas B.V, Nederland.

Alle op deze website opgeslagen content, afbeeldingen en andere gegevens waarvan niet uitdrukkelijk is vermeld dat ze afkomstig zijn uit andere bron, vallen onder het copyright © 2007 van Iwishtherewas B.V. ("de eigenaar").

Alle op deze website opgeslagen content, afbeeldingen en andere gegevens waarvan uitdrukkelijk is vermeld dat ze afkomstig zijn uit andere bron, worden hierbij tot oorspronkelijk materiaal verklaard, en het intellectuele eigendom van de eigenaar. Dit materiaal mag niet in enige vorm of voor enig doel worden hergebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

De inhoud van deze website mag niet in enige vorm worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Zonder toestemming van de eigenaar mag hij niet met commerciële oogmerken worden verkocht of in enig archief (commercieel of privé) worden opgenomen. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot juridische stappen van de eigenaar.

Hierbij wordt toestemming verleend om materiaal voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te downloaden en te bekijken en om hyperlinks naar het topniveau (de homepage) van de website te leggen.Ik zou willen dat...

Statistiek

Totaal aantal gebruikers 783
Totaal aantal wensen 339
Top 5 wensen met de meeste 'Ja' stemmen
Wens met de meeste reacties

Favoriete video's


bekijk wens

bekijk wens

bekijk wens

Wens in de spotlight

Ik zou wensen dat... diagnostisering sneller verloopt Bekijk de wens

Mee eens?
 Ja  Nee

Opgelost!

nooit meer zonder medicijnen Lees verder
Jac